استراتژی بازاریابی چیست

استراتژی بازاریابی چیست و انواع استراتژی های بازاریابی کدام هستند؟ استراتژی بازاریابی در واقع هدف و رویکرد در بازاریابی می باشد. شاید بگویید هدف ما از بازاریابی فروش است اما در واقع فروش نتیجه بازاریابی است نه هدف آن !! برای روشن تر شدن جمله قبلی ابتدا باید به تفاوت روش بازاریابی با استراتژی بازاریابی[…]

کامل ترین تعریف استراتژی چیست؟

معنی و تعریف استراتژی چیست؟ معانی و تعابیر مختلفی از استراتژی در متون مدیریت استراتژیک دیده می شود و هرکدام از این تعاریف با نگاه به کاربرد آن در یک جایگاه خاص ارائه شده است. اما کامل ترین تعریف استراتژی چیست؟ استراتژی یک روش یا برنامه است که برای رسیدن به هدف مشخص و یا[…]

تعریف ساده مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک

تعریف ساده و عامیانه مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک در منابع مختلف تعاریف مختلفی از مدیریت استراتژیک آمده است که معمولا فهم آن برای مخاطب دشوار و گاهی غیر ممکن است . به کلام ساده مدیریت استراتژیک انتخاب یک هدف و تمرکز بر روی آن و اجرای آن در سازمان است. برای اینکه بتوانیم از[…]