تعریف تولید

بازدید: 19معنی لغوی و تعریف تولید تولید به فرآیندی می گویند که مواد و دانش را به کالا یا خدمات تبدیل می کند. در بند بعدی تعریف کامل تولید آورده شده است: فرآیندها و روش های مورد استفاده برای تبدیل مواد (مواد اولیه، کالاهای نیمه ساخته) و ورودی های نامشهود (ایده ها، اطلاعات، دانش) به[…]