آنچه که در مورد محاسبه پورسانت بازاریابی باید بدانیم.

بازدید: 5سه نکته اساسی که برای طراحی فرمول پورسانت خوب باید در نظر گرفت به شرح زیر می باشد : 1- چرخه عمر شرکت: همانطور که می دانید شرکتها همانند موجودات زنده دارای چرخه عمر می باشند که این چرخه شامل :1-مرحله تولد یا ظهور 2- مرحله رشد 3- مرحله بلوغ و 4- مرحله سکون[…]

انواع مختلف محاسبات پورسانت فروش

بازدید: 13چگونه یک برنامه پورسانت اثر گذار بنویسیم؟ این سوال بسیاری از افراد است و اکثرا در بسیاری از شرکتها فقط یک نوع پورسانت تحت عنوان پورسانت ریالی وجود دارد، در حالی که یک برنامه پورسانت قوی نه تنها می تواند موجب تقویت چند برابری انگیزه کارکنان فروش شود، بلکه می تواند بسیاری از هزینه[…]

استراتژی بازاریابی چیست

بازدید: 6استراتژی بازاریابی چیست و انواع استراتژی های بازاریابی کدام هستند؟ استراتژی بازاریابی در واقع هدف و رویکرد در بازاریابی می باشد. شاید بگویید هدف ما از بازاریابی فروش است اما در واقع فروش نتیجه بازاریابی است نه هدف آن !! برای روشن تر شدن جمله قبلی ابتدا باید به تفاوت روش بازاریابی با استراتژی[…]