انواع وام و مستهلک کردن آن

بازدید: 4هرگاه یک وام دهنده وامی می پردازد،شروطی برای بازپرداخت اصل وام تعیین می کند.مثلا” ممکن است از وام گیرنده خواسته شود وام را در اقساط مساوی یا به صورت یک جا بازپرداخت کند. از آنجا که نحوه بازپرداخت اصل و فرع وام بر اساس توافق طرفین (وام دهنده و وام گیرنده) تعیین می شود،در[…]

استراتژی جودویی

استراتژی جودویی چیست؟

بازدید: 7استراتژی جودویی، یک روش برای رقابت با حریفان قدرتمندتر است که تأکید آن بیشتر از آنکه بر بزرگی و قدرت باشد بر مهارت است . این استراتژی برای اولین بار در سال ۲۰۰۲ در نشریه BUSINESS STRATEGY REVIEW توسط DAVID B YOFFIE و MARY KWAK مطرح شد و شکل جدید و کاربردی‌تری از استراتژی‌های[…]

استراتژی بازاریابی چیست

بازدید: 6استراتژی بازاریابی چیست و انواع استراتژی های بازاریابی کدام هستند؟ استراتژی بازاریابی در واقع هدف و رویکرد در بازاریابی می باشد. شاید بگویید هدف ما از بازاریابی فروش است اما در واقع فروش نتیجه بازاریابی است نه هدف آن !! برای روشن تر شدن جمله قبلی ابتدا باید به تفاوت روش بازاریابی با استراتژی[…]

کامل ترین تعریف استراتژی چیست؟

بازدید: 464معنی و تعریف استراتژی چیست؟ معانی و تعابیر مختلفی از استراتژی در متون مدیریت استراتژیک دیده می شود و هرکدام از این تعاریف با نگاه به کاربرد آن در یک جایگاه خاص ارائه شده است. اما کامل ترین تعریف استراتژی چیست؟ استراتژی یک روش یا برنامه است که برای رسیدن به هدف مشخص و[…]

تعریف ساده مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک

بازدید: 122تعریف ساده و عامیانه مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک در منابع مختلف تعاریف مختلفی از مدیریت استراتژیک آمده است که معمولا فهم آن برای مخاطب دشوار و گاهی غیر ممکن است . به کلام ساده مدیریت استراتژیک انتخاب یک هدف و تمرکز بر روی آن و اجرای آن در سازمان است. برای اینکه بتوانیم[…]