هزینه مطالبات مشکوک الوصول از نظر قانون مالیات های مستقیم چگونه است؟

بازدید: 5بخشنامه: 211/4300/1381 آئینامه اجرائی موضوع یند (11) ماده 148 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ( هزینه مطالبات مشکوک الوصول …) شماره:1381/4300/211 تاریخ:07/07/1381 پیوست: دارد سازمان امور اقتصادی ودارائی استان شورای عالی مالیاتی اداره کل دفتر فنی مالیاتی دفتر هیات عالی انتظامی مالیاتی دبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر دادستانی انتظامی مالیاتی دانشکدهامور اقتصادی پژوهشکده[…]

موارد عدم شمول ماده 169 مکرر چیست؟

بازدید: 3پیرو دستورالعملهای شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ وشماره ۳۹۵۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۰۷ درخصوص اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و با عنایت به ابهامات و سوالات مرتبط با اجرای دستورالعمل های مذکور، به منظور ایجاد وحدت رویه در ادارات کل امورمالیاتی و اجرای صحیح مقررات به اطلاع می رساند موارد مشروحه ذیل مشمول دستورالعمل های[…]

امکان ارسال صورت معاملات فصلی سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه

بازدید: 8معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال اطلاعات فهرست معاملات مربوط به تمامی فصول سال 1396 تا پایان اردیبهشت ماه سال 1397 خبر داد. به گزارش رسانه مالیاتی ایران، نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور گفت: آن دسته از مودیان محترم مشمول ماده 169 قانون مالیات[…]

خودروهایی که در اسنپ و تپسی از پرداخت مالیات معاف هستند

بازدید: 3پس از شکل‌گیری مباحث متعددی درباره وضعیت مالیات‌ستانی از رانندگان اسنپ و تپسی اکنون رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرده است رانندگانی که دارای یک خودرو هستند که در اسنپ و تپ‏سی فعال است، همانند دارندگان یک تاکسی، برای عملکرد سال ۱۳۹۵ از پرداخت مالیات بر درآمد خودرو معاف هستند.بسیاری معتقد بودند این دو[…]

جزئیات بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی

بازدید: 12پرداخت مستمری به حدود ۵ میلیون بازنشسته اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی یکی از مهمترین خدمات این سازمان محسوب می شود بطوریکه مشمولان می توانند به روشهای مختلف بازنشسته شوند. در قانون تامین اجتماعی،بازنشستگی به صورت زیرتعریف شده است: بازنشستگی یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی[…]

قانون پرداخت عیدی و پاداش و سنوات کارگران

بازدید: 10قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ قانون تامین اجتماعی شماره:***-*** موضوع:قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران‌ لایحه اصلاحی قانون پرداخت پاداش و عیدی کارگران مصوب مورخ 30/5/70 لایحه اصلاح لایحه قانون تامین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین[…]

قوانین نوبت کاری و شب کاری مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بازدید: 7۱-.فوق العاده نوبت کاری کارگران نوبت کار چگونه محاسبه می شود ؟ جهت محاسبه در صد فوق العاده نوبت کاری کارگران یک واحد لازم است یکصد و هفتاد و شش ساعت اول کارکرد هر کارگر در طول ماه از کارت تایمکس استخراج و سپس نسبت ساعاتی که در تعداد ساعات استخراج شده به ساعت[…]

جایزه پرداخت و جرائم عدم پرداخت مالیات عملکرد در زمان سررسید

بازدید: 12ماده 190قانون مالیات های مستقیم ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (1%) مبلغ ‌پرداختی به ازای هر ماه تا سر رسید مقرر خواهد بود که از مالیات‌ متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.[…]

درباره معاملات فصلی خرید و فروش (ماده 169 مکرر) بیشتر بدانیم

بازدید: 22 چه زمانی می بایست اطلاعات را بصورت تجمیع به شرح (معاملات کمتر از 10درصد مبلغ حد نصاب ( در صورت معاملات درج نمود؟ مطابق بند 4-5 دستور العمل شماره 200/3954 مورخ 1392/03/07 برای خرید های تا میزان 10 در صد مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره یک ماده 3 قانون برگزاری مناقصات،[…]