استراتژی بازاریابی چیست

بازدید: 6استراتژی بازاریابی چیست و انواع استراتژی های بازاریابی کدام هستند؟ استراتژی بازاریابی در واقع هدف و رویکرد در بازاریابی می باشد. شاید بگویید هدف ما از بازاریابی فروش است اما در واقع فروش نتیجه بازاریابی است نه هدف آن !! برای روشن تر شدن جمله قبلی ابتدا باید به تفاوت روش بازاریابی با استراتژی[…]